E-paslaugos naudotojų administravimas (Mokslo Institucijoms): Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš LITNET WIKI.
Peršokti į: navigacija, paiešką
(Apie sistemą)
(Jungiantis pirmą kartą)
11 eilutė: 11 eilutė:
 
== Jungiantis pirmą kartą ==
 
== Jungiantis pirmą kartą ==
  
Pirmą kartą jungdamasis prie E-paslaugų sistemos (epaslaugos.litnet.lt), naudotojas turi '''AKTYVUOTIS''', tam panaudodamas aktyvacijos kodą, gautą iš institucijos administratoriaus:
+
Pirmą kartą jungdamasis prie E-paslaugų sistemos (epaslaugos.litnet.lt) naudotojas turi '''AKTYVUOTIS''', tam panaudodamas aktyvacijos kodą, gautą iš institucijos administratoriaus:
  
 
  1. Prisijungimo lange spauskite ant nuorodos '''Aktyvuokis''';  
 
  1. Prisijungimo lange spauskite ant nuorodos '''Aktyvuokis''';  

16:13, 11 vasario 2020 versija

Apie sistemą

E-paslaugų valdymo sistema (https://epaslaugos.litnet.lt) yra skirta Lietuvos mokslo institucijų darbuotojų, dėstytojų ir studentų duomenų, reikalingų prisijungimui prie elektroninių išteklių, valdymui. Kiekvienas naudotojas, prisijungęs prie sistemos gali pamatyti pagrindinius duomenis apie savo paskyrą ir prireikus juos pasikeisti. Sistemoje yra trys naudotojų grupės:

 • Studentas, dėstytojas, darbuotojas – tai studentai ir dėstytojai, besimokantys ir dirbantys vienoje ar keliose švietimo institucijose, taip pat kiti darbuotojai. Jie neturi teisės administruoti savo institucijos naudotojų paskyrų ir informacijos.
 • Institucijos administratorius - tai institucijos darbuotojas(i) arba trečiosios šalies atsakingi asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti institucijai priklausančių naudotojų paskyras ir informaciją.
 • Administratorius - atsakingas asmuo ar asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti visų institucijų naudotojų duomenis.

Toliau šiose instrukcijose aprašomos sistemos funkcijos, kuriomis gali pasinaudoti kiekviena iš aukščiau paminėtų naudotojų grupių, atitinkamai pagal suteiktas teises.

Jungiantis pirmą kartą

Pirmą kartą jungdamasis prie E-paslaugų sistemos (epaslaugos.litnet.lt) naudotojas turi AKTYVUOTIS, tam panaudodamas aktyvacijos kodą, gautą iš institucijos administratoriaus:

1. Prisijungimo lange spauskite ant nuorodos Aktyvuokis; 

Login screen.png

2. Atsidariusiame lange suveskite administratoriaus suteiktus Prisijungimo vardą ir Aktyvacijos kodą, įveskite norimą Slaptažodį;

Svarbu! Pasirinktą slaptažodį turi sudaryti didžiosios ir mažosios raidės, bent vienas skaičius ir specialus simbolis.

3. Spauskite Aktyvuoti;

Actyvation2.png

4. Naujai atsidariusiame prisijungimo lange suveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Visiems naudotojams bendri funkcionalumai

 • KALBOS PAKEITIMAS

E-paslaugų valdymo sistema palaiko tekstinės informacijos atvaizdavimą lietuvių ir anglų kalbomis. Kalbą galima pasikeisti naudotojo prisijungimo lange.

 • PROFILIO PERŽIŪRA

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Profilis“ naudotojas gali peržiūrėti savo informaciją.

 • NAUDOTOJO INFORMACIJOS KEITIMAS

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Nustatymai“, galima pasikeisti: Rodomą vardą ir Slaptažodį.

Naudotojų administravimo funkcijos

Institucijos naudotojus administruojantis darbuotojas yra atsakingas už naudotojų administravimą, registracijos kodų generavimą. Administratoriui šalia naudotojo savitarnos funkcijų pateikiamos ir administravimo funkcijos.

Institucijos administravimas

Pasirinkus valdymo panelės punktą „Įstaigos administravimas“, administratorius gali:

 • Peržiūrėti savo administruojamos institucijos naudotojų sąrašą

Institution administration.png

 • Atlikti naudotojų paiešką pagal vardą ir pavardę, prisijungimo vardą, rolę

Extended filter.png

 • Padėti naudotojui pasikeisti slaptažodį (pamiršus). Tam reikia, atstatyti naudotoją į pradinę būseną ir grąžinti jo aktyvacijos kodą. Reikalingi veiksmai:
 1. Pasirinkite Naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Password reset.png

 2. Pasirinkite mygtuką „Grąžinti aktyvacijos kodą“:

Return actyvation code.png

 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą:

Confirm actyvation code.png

 4. Naudotojui bus priskirtas naujas aktyvacijos kodas, kurį galėsite matyti pakartotinai paspaudę naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Actyvation code 2.png

 • Laikinai blokuoti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėkite norimą naudotoją;
2. Pasirinkite Naudotojo informacijos keitimo piktogramą;
3. Spauskite "Blokuoti naudotoją".

Block user.png

 • Ištrinti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėkite reikiamą naudotoją(-us);
2. Spauskite ant viršuje atsiradusios ištrynimo piktogramos.

Delete users.png

 • Eksportuoti naudotojus

Naudotojų sąrašus galima eksportuoti pagal roles. Atskirų naudotojų eksportuoti negalima.

1. Spauskite mygtuką "Naudotojų eksportavimas".

Users export.png

2. Atsidariusiame lange pasirinkite reikiamą rolę ir spauskite "Eksportuoti":

Export.png

3. Failas su naudotojų informacija bus parsiųstas į Jūsų į kompiuterį.

SVARBU!

 • Jei sugeneruotame .csv faile neteisinga koduotė, atidarykite jį su Notepad++ programa.

Naudotojų redagavimas

Institucijos administratorius gali redaguoti naudotojų paskyras. Galima keisti:

 • Naudotojo pavardę
 • Naudoto el. pašto adresą
 • Naudotojo rolę: studentas, dėstytojas ar darbuotojas.

1. Pasirinkite Įstaigos administravimas; 2. Pasirinkite reikiamą naudotoją iš sąrašo; 3. Paspauskite Naudotojo informacijos keitimo piktogramą; Features administration.png 4. Pakeiskite arba supildykite reikiamą informciją; Corection2.png 5. Spauskite „Atnaujinti darbuotoją“

SVARBU!

 • Jei Institucija nori naudotis SSO paslauga, prie kiekvieno naudotojo privalo būti nurodytas elektroninio pašto adresas.

Naudotojų pridėjimas

Naudotojus į sistemą galima pridėti "ranka" arba importuojant į sistemą csv failą.

Rankinis naudotojų pridėjimas

Ranka, gali būti kuriami visų rolių naudotojai.

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas;
2. Spauskite "Rankinis kūrimas" mygtukas;

Create user.png

3. Įveskite naudotojo informaciją;

Fill form.png

4. Ekrane matomas, Aktyvacijos kodas yra sugeneruotas automatiškai. Jis turi būti perduotas sukurtam naudotojui.

Naudotojų įkėlimas iš csv failo

Instituciją administruojantis darbuotojas gali sukelti naujus studentus, dėstytojus ar/ ir darbuotojus importuodamas naudotojų duomenų failus, kurių struktūra atitinka aprašytą Csv failo, skirto importavimui struktūra

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas; 
2. Toliau spauskite Importavimas iš CSV failo; 

Import fom csv.png

3. Lauke „Pasirinkti naudotojų failą“ nurodykite failą; 

Choose file.png

4. Spauskite „Pradėti įkėlimą“;