E-paslaugos naudotojų administravimas (Mokslo Institucijoms)

Iš LITNET WIKI.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Apie sistemą

E-paslaugų valdymo sistema (https://epaslaugos.litnet.lt) yra skirta Lietuvos mokslo institucijų darbuotojų, dėstytojų ir studentų duomenų, reikalingų prisijungimui prie elektroninių išteklių, valdymui. Kiekvienas naudotojas, prisijungęs prie sistemos gali pamatyti pagrindinius duomenis apie savo paskyrą ir prireikus juos pasikeisti. Sistemoje yra trys naudotojų grupės:

 • Studentas, dėstytojas, darbuotojas – tai studentai ir dėstytojai, besimokantys ir dirbantys vienoje ar keliose švietimo institucijose, taip pat kiti darbuotojai. Jie neturi teisės administruoti savo institucijos naudotojų paskyrų ir informacijos.
 • Institucijos administratorius - tai institucijos darbuotojas(i) arba trečiosios šalies atsakingi asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti institucijai priklausančių naudotojų paskyras ir informaciją.
 • Administratorius - atsakingas asmuo ar asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti visų institucijų naudotojų duomenis.

Toliau šiose instrukcijose aprašomos sistemos funkcijos, kuriomis gali pasinaudoti kiekviena iš aukščiau paminėtų naudotojų grupių, atitinkamai pagal suteiktas teises.

Jungiantis pirmą kartą

Pirmą kartą jungdamasis prie E-paslaugų svetainės (epaslaugos.litnet.lt) naudotojas turi AKTYVUOTIS, panaudodamas aktyvacijos kodą ir prisijungimo vardą, gautus iš institucijos administratoriaus:

1. Prisijungimo lange spauskite ant nuorodos Aktyvuokis; 

Login screen.png

2. Atsidariusiame lange suveskite administratoriaus suteiktus Prisijungimo vardą ir Aktyvacijos kodą, įveskite norimą Slaptažodį;

Svarbu! Pasirinktą slaptažodį turi sudaryti didžiosios ir mažosios raidės, bent vienas skaičius ir specialus simbolis.

3. Spauskite Aktyvuoti;

Actyvation2.png

4. Naujai atsidariusiame prisijungimo lange suveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Bendri funkcionalumai

 • KALBOS KEITIMAS

E-paslaugų valdymo svetainė palaiko tekstinės informacijos atvaizdavimą lietuvių ir anglų kalbomis. Kalbą galima pasikeisti prisijungimo lange.

 • PROFILIO PERŽIŪRA

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Profilis“ naudotojas gali peržiūrėti savo informaciją.

 • SLAPTAŽODŽIO KEITIMAS

Savitarnos meniu juostoje, pasirinkus punktą „Nustatymai“ galima pasikeisti slaptažodį.

Naudotojų administravimo funkcijos

Institucijos naudotojus administruojantis darbuotojas yra atsakingas už naudotojų administravimą, registracijos kodų generavimą. Administratoriui šalia naudotojo savitarnos funkcijų pateikiamos ir administravimo funkcijos.

Institucijos naudotojų sąrašo peržiūra

Administratorius gali gali peržiūrėti savo administruojamos institucijos naudotojų sąrašą.

1. Pasirinkite valdymo panelės punktą „Įstaigos administravimas“;
2. Atsidariusiame lange pateiktas institucijos naudotojų sąrašas;

Institution administration.png

Institucijos naudotojų paieška

Administratorius gali atlikti savo institucijos naudotojų paiešką pagal vardą, pavardę, prisijungimo vardą ar rolę

1. Pasirinkite valdymo panelės punktą „Įstaigos administravimas“;
2. Pagrindiniame lange galite atlikti paiešką pagal vardą, pavardę ar prisijungimo vardą.
3. Jei reikia atlikti paiešką pagal rolę, spauskite „Išplėstinė paieška“;

Extended filter.png

Slaptažodžio pakeitimas institucijos naudotojui

Administratorius gali padėti naudotojui pasikeisti slaptažodį, jį pamiršus. Tam reikia, atstatyti naudotoją į pradinę būseną ir grąžinti jo aktyvacijos kodą.

1. Spauskite „Įstaigos administravimas“;
2. Pasirinkite reikiamą naudotoją sąraše;
3. Spauskite ant Naudotojo informacijos keitimo piktogramos:

Password reset.png

4. Spauskite „Grąžinti aktyvacijos kodą“ mygtuką: 

Return actyvation code.png

5. Patvirtinkite savo pasirinkimą:

Confirm actyvation code.png

6. Naudotojui bus priskirtas naujas aktyvacijos kodas, kurį galėsite matyti pakartotinai paspaudę Naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Actyvation code 2.png

Naudotojo blokavimas

Administratorius gali laikinai blokuoti pasirinktus naudotoją(us).

1. Spauskite „Įstaigos administravimas“;
2. Pasirinkite reikiamą naudotoją sąraše; 
3. Spauskite ant Naudotojo informacijos keitimo piktogramos;
4. Spauskite "Blokuoti naudotoją" mygtuką.

Block user.png

Naudotojų ištrynimas

Administratorius gali ištrinti pasirinktą(us) naudotoją(us).

1. Spauskite „Įstaigos administravimas“;
2. Pažymėkite reikiamą naudotoją(-us);
3. Spauskite ant viršuje atsiradusios ištrynimo piktogramos.

Delete users.png

Naudotojų eksportavimas

Administratorius gali eksportuoti naudotojų sąrašus pagal roles. Atskirų naudotojų eksportuoti negalima.

1. Spauskite „Įstaigos administravimas“;
2. Spauskite mygtuką "Naudotojų eksportavimas".

Users export.png

3. Atsidariusiame lange pasirinkite reikiamą rolę ir spauskite "Eksportuoti":

Export.png

4. Failas su naudotojų informacija bus parsiųstas į Jūsų kompiuterį.

SVARBU!

 • Jei sugeneruotame .csv faile yra pateikta neteisinga koduotė, atidarykite jį su Notepad++ programa.

Naudotojų redagavimas

Institucijos administratorius gali redaguoti naudotojų paskyras. Galima keisti:

 • Naudotojo pavardę
 • Naudoto el. pašto adresą
 • Naudotojo rolę: studentas, dėstytojas ar darbuotojas.
1. Pasirinkite „Įstaigos administravimas“;
2. Pasirinkite reikiamą naudotoją iš sąrašo;
3. Paspauskite Naudotojo informacijos keitimo piktogramą;

Features administration.png

4. Pakeiskite esam arba įrašykite trūkstamą informaciją;

Corection2.png

5. Spauskite „Atnaujinti darbuotoją“

SVARBU!

 • Jei institucija nori naudotis vieningo prisijungimo (SSO) paslauga, prie kiekvieno naudotojo privalo būti nurodytas elektroninio pašto adresas.

Naudotojų pridėjimas

Naudotojus į sistemą galima pridėti "ranka" arba importuojant į sistemą csv failą.

Rankinis naudotojų pridėjimas

Ranka, gali būti kuriami visų rolių naudotojai.

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas;
2. Spauskite "Rankinis kūrimas" mygtukas;

Create user.png

3. Įveskite naudotojo informaciją;

Fill form.png

4. Ekrane matomas, Aktyvacijos kodas yra sugeneruotas automatiškai. Jis turi būti perduotas sukurtam naudotojui.

Naudotojų įkėlimas iš CSV failo

Instituciją administruojantis darbuotojas gali sukelti naujus studentus, dėstytojus ar/ ir darbuotojus importuodamas naudotojų duomenų failus, kurių struktūra atitinka aprašytą CSV failo, skirto importavimui struktūra

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas; 
2. Toliau spauskite Importavimas iš CSV failo; 

Import fom csv.png

3. Lauke „Pasirinkti naudotojų failą“ nurodykite failą; 

Choose file.png

4. Spauskite „Pradėti įkėlimą“;