E-tapatybių informacijos tvarkyklės instrukcijos organizacijų administratoriams

Iš LITNET WIKI.
Peršokti į: navigacija, paiešką


Prisijungimas prie e. tapatybių informacijos tvarkyklės

LITNET suteikia galimybę švietimo institucijoms naudotis e. tapatybių informacijos tvarkykle.

1. E. tapatybių informacijos tvarkyklę galite pasiekti per naršyklę, adresu: https://idm.litnet.lt;
2. Prisijungimo lange suveskite Prisijungimo vardą ir Slaptažodį;
3. Patvirtinimui spauskite Prisijungti;

Images004.png

SVARBU!

 • Prisijungimo metu galite pasirinkti grafinės sąsajos kalbą.
 • Tris kartus įvedus klaidingą slaptažodį, Jūsų paskyra bus užblokuota 5 minutes. Praėjus nustatytam laikui, galėsite bandyti jungtis iš naujo.

Slaptažodžio keitimas

Pamiršę ar norėdami pasikeisti slaptažodį, atlikite sekančius veiksmus:

1. Prisijungimo lange spauskite nuorodą Pamirštas slaptažodis;

Images005.png

2. Naujame lange įrašykite el. pašto adresą, kuris registruotas e. tapatybių informacijos tvarkyklėje;

Images006.png

3. Pranešimas apie išsiųstą slaptažodžio keitimo patvirtinimo nuorodą;

Images007.png

4. Nurodytu elektroninio pašto adresu gausite el. laišką. Paspauskite jame esančią nuorodą;

Images008.png

5. Būsite nukreipti į e. tapatybių informacijos tvarkyklės langą Slaptažodis, kuriame suveskite naują slaptažodį;

Images009.png

SVARBU! Slaptažodyje turi būti panaudotos didžiosios raidės, skaičiai ir ypatingi simboliai (pvz.: $lap7aZODIS)

6. Patvirtinimui spauskite Išsaugoti;
7. Naujai būsite nukreipti į e. tapatybių informacijos tvarkyklės prisijungimo langą;

Images010.png

8. Pakartotinai suveskite Prisijungimo vardą ir naują Slaptažodį;
9. Spauskite Prisijungti.
10. Sėkmingai prisijungę, pateksite į organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklės administratoriaus grafinę sąsają;

Images011.png

Organizacijos administratoriaus funkcijos e. tapatybių informacijos tvarkyklėje

Organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklės administratorius gali atlikti sekančias funkcijas:

 1. Pridėti, pašalinti ir redaguoti organizacijos padalinius;
 2. Kurti ir redaguoti naudotojų paskyras;
 3. Importuoti naudotojų sąrašus;

Images012.png

Organizacijos padalinio sukūrimas

Organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklės administratorius gali sukurti ir organizacijai priskirti naują padalinį. Reikalingi veiksmai:

1. Administravimo juostoje pasirinkite Org. struktūra;
2. Toliau Organizacijų medis;

Images013.png

3. Atsidariusiame lange pažymėkite organizacinį vienetą (pvz.: organizaciją ar jos padalinį), kuriame kursite naują „šaką“, t.y. padalinį;
4. Spauskite Images014taisyta.png;
5. Atsidarys naujas langas Pasirinkite;
6. Lauke Tipas parinkite Organizacija;
7. Lauke Santykis parinkite Numatytoji reikšmė;
8. Spauskite OK;

Images015taisyta.png

9. Supildykite atsidariusią organizacijos formą:

Image016taisyta2.png

 • Pavadinimas - įrašykite naudoti patogų organizacijos padalinio pavadinimo trumpinį;
 • Rodomas pavadinimas – įrašykite oficialų organizacijos pavadinimą;
 • Aprašymas – jei reikia, galite įrašyti papildomą informaciją.
10. Spauskite Išsaugoti;
11. Sėkmingai sukurtą organizacijos padalinį galite matyti lange Org. Struktūra:

Images017.png

Organizacijos padalinio pašalinimas

Organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklės administratorius gali pašalinti pasirinktą org. padalinį iš administruojamos organizacijos „struktūrinio medžio“. Tam reikia atlikti:

1. Administravimo juostoje pasirinkite Org. struktūra;
2. Toliau pasirinkite Organizacijų medis;
3. Lange Org. struktūra pažymėkite organizacinį vienetą (pvz.: Testinis padalinys), kurį norite pašalinti;
4. Spauskite ant girnos simbolio ir atsidariusiame meniu pasirinkite funkciją Ištrinti:

Image018.png

5. Patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami Taip:

Images019.png

Organizacijos padalinio redagavimas

Organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklės administratorius gali pakeisti tik rodomą organizacijos padalinio pavadinimą. Tam reikia atlikti:

1. Administravimo juostoje pasirinkite Org. struktūra;
2. Toliau pasirinkite Organizacijų medis;
3. Lange Org. struktūra pažymėkite organizacinį vienetą (pvz.: Testinis padalinys), kurį norite pašalinti;
4. Spauskite ant girnos simbolio ir atsidariusiame meniu pasirinkite Peržiūrėti detalią informaciją;

Images020.png

5. Atsidariusioje organizacijos pagrindų formoje galite pakeisti lauką Rodomas pavadinimas;
6. Spauskite Išsaugoti.

Image021taisytas.png

Naudotojų importavimas

Organizacijos e. tapatybių valdymo administratorius gali įvesti naujus narius, importuodamas į sistemą registrų failus, xml formatu. Importavimui reikia atlikti:

1. Administravimo juostoje pasirinkite Konfigūravimas;
2. Toliau spauskite Objekto importavimas;

Images022.png

3. Atsidariusiame lange Nustatymai pažymėkite Pilnas duomenų apdorojimas;
4. Spauskite Parinkti;

Image023taisytas2.png

5. Būsite nukreipti į Failų parinkimo langą savo kompiuteryje;
6. Parinkite importuojamą failą (pvz.: BandomasisFailas.xml):

Images024.png

7. Spauskite Open.
8. Tvarkyklės lange spauskite Importuoti objektą: 

Images025.png

9. Sėkmingai suimportavę failą, ekrane gausite tai patvirtinantį pranešimą.

Atskirų naudotojų sukūrimas

Organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklėje organizacijos darbuotojus galima pridėti įvedant juos kiekvieną atskirai, t.y „rankiniu“ būdu. Norint sukurti naudotoją „rankiniu būdu“, reikia atlikti:

1. Administravimo juostoje pasirinkite Org. struktūra;
2. Toliau pasirinkite Organizacijų medis; 
3. Lange Org. struktūra pažymėkite organizaciją ar padalinį, kurioje bus kuriamas naudotojas;
4. Spauskite Images014taisyta.png;
5. Atsidarys naujas langas Pasirinkite;
6. Lauke Tipas parinkite Naudotojas;
7. Lauke Santykis parinkite Numatytoji reikšmė;
8. Spauskite OK;

Image026aisytas.png

9. Atsidariusioje naudotojo informacijos formoje supildykite reikiamus laukus:

Image027taisytas.png Nustatymai:

 • Paryškinti tekstąVardas – naudotojo vardas;
 • Pavardė – naudotojo pavardė;
 • El. pašto adresas – naudotojo el. pašto adresas;
 • Darbuotojo numeris – unikalus darbuotojo numeris (neprivalomas);

Aktyvacija:

 • Administracinis statusas – jei lauke priskirta reikšmė „Nenurodyta“ - tai atitinka „Įjungtas“.
 • Blokavimo būsena ir Blokavimo pabaigos data ir laikas – skirti naudotojo paskyros atblokavimui arba blokavimo trukmės keitimui.
 • Galioja iki ir Galioja nuo - galite nurodyti laikotarpį, kuriuo paskyra bus aktyvi.

Slaptažodis:

 • Slaptažodis – jei reikia, galite suvesti ar pakeisti naudotojo slaptažodį.
10. Spauskite Išsaugoti;
11. Sėkmingai sukurtą naudotoją galima peržiūrėti savo organizacijos struktūriniame medyje (Org. struktūra), skiltyje Nariai:

Image028s.png

SVARBU! Naudotojo prisijungimo vardas yra sugeneruojamas automatiškai, kai sukuriamas naudotojas. Jį peržiūrėti galima organizacijų „medyje“, skiltyje „Nariai“ arba Naudotojo formoje, lauke Pavadinimas.

Organizacijos narių sąrašo peržiūra

Organizacijos narius galima peržiūrėti:

1. Administravimo juostoje (29 pav.) pasirinkite Naudotojai;
2. Toliau pasirinkite Visi naudotojai;

Image030.png

3. Pateikiamas visas organizacijos narių sąrašas:

Image031taisytas.png

SVARBU! Organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklėje naudotojai žymimi: Image032s.png - paprastas naudotojas; Image033s.png - e. tapatybių informacijos tvarkyklės administratorius; Image034s.png - naudotojas, kuris yra išjungtas.

Naudotojų paskyrų filtravimas

Organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklės administratorius gali filtruoti savo organizacijos narių sąrašus, pagal pasirinktus požymius, pvz. prisijungimo vardą, aktyvacijos būseną, priskirtas paslaugas ir pan.

Naudotojų filtravimas pagal prisijungimo vardą

1. Administravimo juostoje pasirinkite Naudotojai; 
2. Toliau pasirinkite Visi naudotojai;
3. Paspauskite ant lauko „Pavadinimas:Visi“; 
4. Atsiradusiame lauke įrašykite prisijungimo vardą arba jo dalį, pagal ką norite filtruoti;
5. Spauskite Atnaujinti.
Jei reikia pridėti daugiau kriterijų spauskite +, jei pašalinti - ;

Image035d.png

Pavyzdyje pateiktas naudotojų sąrašas, kurių prisijungimo varde yra raidžių kombinacija „tes“.

Papildoma naudotojų paieškos filtracija

Papildoma naudotojų paieška filtruoja pagal daugiau požymių, kurie yra naudojami naudotojo formoje:

1. Administravimo juostoje pasirinkite Naudotojai;
2. Toliau pasirinkite Visi naudotojai;
3. Spauskite „Daugiau...“ ir iš atsidariusio sąrašo pasirinkite reikiamą kriterijų; 
4. Spauskite Pridėti;

Image03633.png

5. Paspauskite ant atsiradusio lauko, pateiktame pavyzdyje '„El. pašto adresas: Visi“. Lauko pavadinimas yra suformuojamas automatiškai, atsižvelgiant į pasirinktą kriterijų;
6. Atsidariusiame lauke įrašykite reikiamą požymį. Pavyzdyje atliekama filtracija pagal el. pašto fragmentą "organizacija";
7. Spauskite Atnaujinti.

Images037taisyta.png

Naudotojų paskyras galite filtruoti pagal įvairius požymius, pvz.: pavardės ar vardo dalį, jiems priskirtą organizacinį vienetą, naudotojų atributus ir pan.

Naudotojų paskyrų redagavimas

Organizacijos e. tapatybių informacijos tvarkyklės administratorius gali atlikti šiuos veiksmus su naudotojų paskyromis:

 1. Išjungti – tai yra laikinai išjungti (deaktyvuoti) naudotojo paskyrą;
 2. Atrakinti – tai yra atrakinti užblokuotą naudotoją, jei jis buvo užblokuotas dėl blogai suvestų prisijungimo duomenų;
 3. Ištrinti– tai yra ištrinti naudotoją iš tvarkyklės.

Organizacijos naudotojų paskyrų administravimas:

1. Administravimo juostoje pasirinkite Naudotojai;
2. Toliau pasirinkite Visi naudotojai;
3. Atsidariusiame organizacijos narių sąraše pažymėkite naudotojus, kuriuos norite redaguoti;
4. Dešiniame lentelės kampe, administravimo funkcijų juostoje, spauskite ant apversto trikampio simbolio Imagesss038taisyta.png;
5. Pasirinkite veiksmą, kurį norite atlikti:

Image039taisyta.png

6. Patvirtinkite savo veiksmus, jei sistema reikalaus.

Naudotojo priskyrimų redagavimas

Organizacijos administratorius gali keisti naudotojų priskyrimus e. tapatybių informacijos tvarkyklėje. Priskyrimai yra redaguojami atskirai kiekvienam naudotojui. Tam, kad atlikti priskyrimų pakeitimus reikia:

1. Administravimo juostoje pasirinkite Naudotojai;
2. Toliau pasirinkite Visi naudotojai;
3. Iš naudotojų sąrašo pasirinkite reikiamą ir atsidarykite jo paskyrą;
4. Viršutinėje administravimo funkcijų juostoje spauskite Priskyrimai;

Image040taisytaaa.png

5. Atsidariusiame lange galite peržiūrėti esamus naudotojo priskyrimus;

Image041taisytass.png

6. Galimi veiksmai su priskyrimais:
 • Pridėti priskyrimą;
 • Pašalinti priskyrimą;
 • Redaguoti priskyrimą.

Naujų priskyrimų pridėjimas

1. Priskyrimų lange spauskite Image042sss.png;
2. Atsidarys langas Pasirinkti objektą(us);
3. Spauskite ant pasirinkto tipo, t.y. ar norite priskirti Rolę, Organizaciją, Organizacijų medžio atvaizdavimą, Paslaugą ar Resursą;
4. Atsidariusiame lange pasirinkite ir pažymėkite reikiamą(-us) objektą (-us); 
5. Spauskite Pridėti.

Image043taisytas.png

Žemiau yra pateikti keli pavyzdžiai:

1. Kai pasirinktas Tipas yra - Paslauga.

Image044ztaisyta.png

2. Kai pasirinktas Tipas yra - Org.

Image045taisytass.png

SVARBU! Organizaciją ar jos padalinį galima priskirti ir skiltyje Organizacijų medžio atvaizdavimas, kurioje vizualiai atvaizduojama organizacijos struktūra.

Priskyrimų pašalinimas

1. Priskyrimų lange pažymėkite priskyrimą, kurį norite pašalinti;
2. Spauskite simbolį Image046sssss.png, esantį ties pasirinktu priskyrimu;
3. Spauskite Išsaugoti.

Image047taisytass.png

Priskyrimų redagavimas

1. Priskyrimų lange pažymėkite priskyrimą, kurį norite redaguoti;
2. Spauskite simbolį Image048a.png, esantį ties pasirinktu priskyrimu;

Image049taisytas.png

3. Atsidariusiame konkretaus priskyrimo lange pakeiskite norimus nustatymus, skiltyje Aktyvacija:

Image050taisytass.png