E-paslaugos naudotojų administravimas

Iš LITNET WIKI.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Apie sistemą

E-paslaugų valdymo sistema (https://epaslaugos.lm.lt) yra skirta Lietuvos mokyklų moksleivių ir mokytojų duomenų, reikalingų prisijungimui prie elektroninių išteklių, valdymui. Kiekvienas naudotojas, prisijungęs prie sistemos gali pamatyti pagrindinius duomenis apie savo naudotojo paskyrą ir juos pasikeisti. Sistemoje egzistuoja 3 naudotojų grupės:

 • Mokinys, mokytojas, darbuotojas – mokiniai ir mokytojai, kurie mokosi/dirba vienoje ar keliose mokyklose ir neturi teisės administruoti savo mokyklos naudotojų informacijos, taip pat mokyklos darbuotojai.
 • Mokyklos naudotojus administruojantis asmuo - mokytojai, mokiniai, mokyklos darbuotojai arba trečiosios šalies atsakingi asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti mokyklai priklausančių naudotojų informaciją.
 • Administratorius - atsakingi asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti visų mokyklų naudotojų duomenis.

Toliau šiose instrukcijose aprašomos sistemos funkcijos, kuriomis gali pasinaudoti kiekviena iš aukščiau paminėtų vartotojų grupių.

Jungiantis pirmą kartą

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos E-paslaugos naudotojas turi AKTYVUOTIS, panaudodamas iš mokyklos administratoriaus gautą aktyvacijos kodą:

1. Prisijungimo lange spauskite ant nuorodos Aktyvuokis; 

Vaizdas1.png

2. Atsidariusiame lange suveskite prisijungimo vardą, aktyvacijos kodą ir pasirinktą slaptažodį;
3. Spauskite Aktyvuoti;

Vaizdas2.png

4. Naujai atsidariusiame prisijungimo lange suveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Visiems naudotojams bendri funkcionalumai

 • KALBOS PAKEITIMAS

E-paslaugų valdymo sistema palaiko tekstinės informacijos atvaizdavimą lietuvių ir anglų kalbomis. Kalbą galima pasikeisti naudotojo prisijungimo lange.

 • PROFILIO PERŽIŪRA

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Profilis“ naudotojas gali peržiūrėti savo informaciją

 • NAUDOTOJO INFORMACIJOS KEITIMAS

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Nustatymai“, galima pasikeisti: Rodomą vardą ir slaptažodį

Mokyklos naudotojų administratoriaus funkcijos

Mokyklos naudotojus administruojantis darbuotojas atsakingas už informacijos apie naudotojus administravimą ir priežiūrą, registracijos kodų generavimą. Mokyklos administratoriui šalia naudotojo savitarnos funkcijų pateikiamos ir administravimo funkcijos.

Įstaigos administravimas

Pasirinkus navigacijos punktą „Įstaigos administravimas“, mokyklos administratorius gali:

 • Peržiūrėti savo administruojamos įstaigos naudotojų sąrašą

Untitled1.png

 • Atlikti naudotojų paiešką pagal vardą ir pavardę, prisijungimo vardą, rolę

Pakeitimas12.png

 • Padėti naudotojui pasikeisti slaptažodį (pamiršus). Tam reikia, atstatyti naudotoją į pradinę būseną ir grąžinti jo aktyvacijos kodą. Reikalingi veiksmai:
 1. Pasirinkite naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Informacijos keitimo mygtukas.png

 2. Pasirinkite mygtuką „Grąžinti aktyvacijos kodą“:

Grazinti aktyvacijos koda.png

 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą:

Patvirtinti.png

 4. Naudotojui bus priskirtas naujas aktyvacijos kodas, kurį galėsite matyti pakartotinai paspaudę naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Aktyvacijos kodas12.png

 • Laikinai blokuoti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėkite norimą naudotoją;
2. Pasirinkite naudotojo informacijos keitimo piktogramą;
2. Spauskite "Blokuoti".

Blokuoti naudotoja.png

 • Ištrinti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėkite norimą naudotoją(-us);
2. Spauskite ant atsiradusios ištrynimo piktogramos.

Naudotojo istrynimas.png

 • Eksportuoti naudotojus

Naudotojų sąrąšus galima eksportuoti pagal roles. Atskirų naudotojų elksportuoti negalima.

1. Spauskite mygtuką "Naudotojų eksportavimas".

Naudotojo eksportavimas.png

3. Atsidariusiame lange pasirinkite reikiamą rolę ir spauskite "Eskportuoti":

Eksportavimas.png

4. Failas su naudotojų informacija bus parsiųstas į Jūsų į kompiuterį.

SVARBU. Jei sugeneruotame .csv faile neteisinga koduotė, atidarykite su notepad++ programa.

Naujas naudotojas

Pasirinkus navigacijos punktą „Naujas naudotojas“, mokyklos administratorius gali 'ranka' pridėti mokyklos darbuotojus. Mokiniai ir pedagogai 'rankiniu' būdu NEGALI būti keliami.

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas;
2. Pasirinkite mygtuką "Darbuotojas";

Naujas darbuotojas 2.png

3. Įveskite naudotojo informaciją;

Naujas darbuotojas 3.png

4. Aktyvacijos kodas yra sugeneruojamas automatiškai ir turi būti perduotas naujam naudotojui.

NAUDOTOJŲ (MOKINIŲ IR PEDAGOGŲ) ĮKĖLIMAS IŠ REGISTRO

SVARBU!

 • Failų importavimas iš registrų atliekamas kiekvienais metais, atsinaujinus pedagogų ir mokinių registrams;
 • Jei pedagogas ar mokinys naujais mokslo metais nebedirba/nebesimoko mokykloje, jie automatiškai pašalinami iš sistemos registrų įkėlimo metu;
 • Jei reikia pridėti arba pašalinti pedagogą ar mokinį mokslo metų eigoje tai atlikite iš naujo importuodami pedagogų ir mokinių registrus;
 • Jei keitėsi mokinio klasė, importuojant registrus ji pasikeis automatiškai, o slaptažodis išliks toks pats.

Mokyklą administruojantis darbuotojas naujus pedagogus ir mokinius gali pridėti TIK importuodamas naudotojų duomenų failus, gautus iš ŠMSM registrų.

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas; 
2. Pasirinkite Mokiniai ir pedagogai; 

Mokiniai pedagogai.png

3. Lauke „Pasirinkti naudotojų failą“ nurodykite duomenų failą; 

Ikelimas.png

4. Pasirinkus teisingą failą, atsiras mygtukas „Įkelti naudotojus“;

Ikelti naudotojus.png

5. Spauskite „Įkelti naudotojus“. Administratorius gali matyti naudotojų įkėlimo progresą;

Ikelimo progresas.png

Visa informacija apie duomenų failų gavimą iš registrų yra pateikta nuorodoje Kaip gauti duomenis iš registro?