E-paslaugos naudotojo instrukcijos

Iš LITNET WIKI.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Apie sistemą

E-paslaugų valdymo sistema (https://epaslaugos.lm.lt) yra skirta Lietuvos mokyklų moksleivių ir mokytojų duomenų, reikalingų prisijungimui prie elektroninių išteklių, valdymui. Kiekvienas naudotojas, prisijungęs prie sistemos gali pamatyti pagrindinius duomenis apie savo naudotojo paskyrą ir juos pasikeisti. Sistemoje egzistuoja 3 naudotojų grupės:

 • Mokinys, mokytojas, darbuotojas – mokiniai ir mokytojai, kurie mokosi/dirba vienoje ar keliose mokyklose ir neturi teisės administruoti savo mokyklos naudotojų informacijos, taip pat mokyklos darbuotojai.
 • Mokyklos naudotojus administruojantis asmuo - mokytojai, mokiniai, mokyklos darbuotojai arba trečiosios šalies atsakingi asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti mokyklai priklausančių naudotojų informaciją.
 • Administratorius - atsakingi asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti visų mokyklų naudotojų duomenis.

Toliau šiose instrukcijose aprašomos sistemos funkcijos, kuriomis gali pasinaudoti kiekviena iš aukščiau paminėtų vartotojų grupių.

Jungiantis pirmą kartą

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos E-paslaugos naudotojas turi AKTYVUOTIS, panaudodamas iš mokyklos administratoriaus gautą aktyvacijos kodą:

1. Prisijungimo lange spausti ant nuorodos Aktyvuokis; 

Vaizdas1.png

2. Atsidariusiame lange suvesti prisijungimo vardą, aktyvacijos kodą ir pasirinktą slaptažodį;
3. Spausti Aktyvuoti;

Vaizdas2.png

4. Naujai atsidariusiame prisijungimo lange, reikia suvesti prisijungimo vardą ir nusistatytą slaptažodį.

Visiems naudotojams bendri funkcionalumai

 • KALBOS PAKEITIMAS

E-paslaugų valdymo sistema palaiko tekstinės informacijos atvaizdavimą lietuvių ir anglų kalbomis. Kalbą galima pasikeisti naudotojo prisijungimo lange.

 • PROFILIO PERŽIŪRA

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Profilis“ naudotojas gali peržiūrėti savo informaciją

 • NAUDOTOJO INFORMACIJOS KEITIMAS

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Nustatymai“, galima pasikeisti: Rodomą vardą ir slaptažodį

Mokyklos naudotojų administratoriaus funkcijos

Mokyklos naudotojus administruojantis darbuotojas atsakingas už informacijos apie naudotojus administravimą ir priežiūrą, registracijos kodų generavimą. Mokyklos administratoriui šalia naudotojo savitarnos funkcijų pateikiamos ir administravimo funkcijos.

ĮSTAIGOS ADMINISTRAVIMAS

Pasirinkus navigacijos punktą „Įstaigos administravimas“, mokyklos administratorius gali:

 • Peržiūrėti savo administruojamos įstaigos naudotojų sąrašą

UntitledIstaigos administravimas 2.png

 • Atlikti naudotojų paiešką pagal vardą ir pavardę, prisijungimo vardą, rolę

Vaizdas4.png

 • Padėti naudotojui pasikeisti slaptažodį (pamiršus). Tam reikia, atstatyti naudotoją į pradinę būseną ir grąžinti jo aktyvacijos kodą:
 1. Pasirinkti naudotojo informacijos keitimo mygtuką:

Istaigos administravimas3.png

 2. Pasirinkti mygtuką „Grąžinti aktyvacijos kodą“:

Aktyvacijos grazinimas.png

 3. Patvirtinti savo pasirinkimą:

Patvirtinti.png

 4. Naudotojui priskirtas naujas aktyvacijos kodas, kurį galima peržiūrėti stulpelyje Aktyvacijos kodas.

Aktyvacijos kodai.png

 • Laikinai blokuoti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėti norimą naudotoją(us);
2. Spausti "Ištrinti pasirinktus".

Aktyvacijos grazinimas blokavimas.png

 • Ištrinti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėti norimą naudotoją(us);
2. Spausti "Ištrinti pasirinktus".
 • Atspausdinti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėti norimą naudotoją(us);
2. Spausti "Spausdinti pasirinktus".

Istrinti ar atspausdinti.png

Naujas naudotojas

Pasirinkus navigacijos punktą „Naujas naudotojas“, mokyklos administratorius gali 'ranka' pridėti mokyklos darbuotojus. Mokiniai ir pedagogai 'rankiniu' būdu NEGALI būti keliami.

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkti "Naujas naudotojas";
2. Pasirinkti mygtuką "Darbuotojas";

Naujas darbuotojas 2.png

3. Įvesti naudotojo informaciją;

Naujas darbuotojas 3.png

4. Pateiktas Aktyvacijos kodas yra sugeneruotas automatiškai ir turi būti perduotas naujam naudotojui.

Naudotojų įkėlimas

Mokyklą administruojantis darbuotojas naujus pedagogus ir mokinius gali pridėti TIK importuodamas naudotojų duomenų failus, gautus iš ŠMM registrų.

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkti „Naujas naudotojas“; 
2. Pasirinkti „Mokiniai ir pedagogai“; 

Mokiniai pedagogai.png

3. Lauke „Pasirinkti naudotojų failą“ nurodyti duomenų failą; 

Ikelimas.png

4. Pasirinkus teisingą failą, atsiras mygtukas „Įkelti naudotojus“;

Ikelti naudotojus.png

5. Spausti „Įkelti naudotojus“. Administratorius galima matyti naudotojų įkėlimo progresą;

Ikelimo progresas.png

Visa informacija apie duomenų failų gavimą iš registrų yra pateikta nuorodoje Kaip gauti duomenis iš registro?