E-paslaugos naudotojų administravimas (Mokslo Institucijoms)

Iš LITNET WIKI.
14:32, 11 vasario 2020 versija, sukurta Daitaut ktu.lt (Aptarimas | indėlis) (Institucijos naudotojų administratoriaus funkcijos)
Peršokti į: navigacija, paiešką

Apie sistemą

E-paslaugų valdymo sistema (https://epaslaugos.litnet.lt) yra skirta Lietuvos mokslo institucijų darbuotojų, dėstytojų ir studentų duomenų, reikalingų prisijungimui prie elektroninių išteklių, valdymui. Kiekvienas naudotojas, prisijungęs prie sistemos gali pamatyti pagrindinius duomenis apie savo paskyrą ir prireikus juos pasikeisti. Sistemoje egzistuoja 3 naudotojų grupės:

 • Studentas, dėstytojas, darbuotojas – studentai ir dėstytojai, kurie mokosi/dirba vienoje ar keliose švietimo institucijose, taip pat kiti institucijos darbuotojai. Jie neturi teisės administruoti savo institucijos naudotojų paskyrų ir informacijos.
 • Institucijos naudotojus administruojantis asmuo - institucijos darbuotojai arba trečiosios šalies atsakingi asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti institucijai priklausančių naudotojų paskyras ir informaciją.
 • Administratorius - atsakingas asmuo ar asmenys, kuriems suteikta teisė administruoti visų institucijų naudotojų duomenis.

Toliau šiose instrukcijose aprašomos sistemos funkcijos, kuriomis gali pasinaudoti kiekviena iš aukščiau paminėtų vartotojų grupių.

Jungiantis pirmą kartą

Pirmą kartą jungiantis prie E-paslaugų sistemos, naudotojas turi AKTYVUOTIS, panaudodamas aktyvacijos kodą, gautą iš institucijos administratoriaus:

1. Prisijungimo prie sistemos lange spauskite ant nuorodos Aktyvuokis; 

Login screen.png

2. Atsidariusiame lange suveskite Prisijungimo vardą, Aktyvacijos kodą ir Slaptažodį;
3. Spauskite Aktyvuoti;

Actyvation2.png

4. Naujai atsidariusiame prisijungimo lange suveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Visiems naudotojams bendri funkcionalumai

 • KALBOS PAKEITIMAS

E-paslaugų valdymo sistema palaiko tekstinės informacijos atvaizdavimą lietuvių ir anglų kalbomis. Kalbą galima pasikeisti naudotojo prisijungimo lange.

 • PROFILIO PERŽIŪRA

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Profilis“ naudotojas gali peržiūrėti savo informaciją.

 • NAUDOTOJO INFORMACIJOS KEITIMAS

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Nustatymai“, galima pasikeisti: Rodomą vardą ir Slaptažodį.

Naudotojų administravimo funkcijos

Institucijos naudotojus administruojantis darbuotojas yra atsakingas už naudotojų administravimą, registracijos kodų generavimą. Administratoriui šalia naudotojo savitarnos funkcijų pateikiamos ir administravimo funkcijos.

Institucijos administravimas

Pasirinkus valdymo panelės punktą „Įstaigos administravimas“, administratorius gali:

 • Peržiūrėti savo administruojamos institucijos naudotojų sąrašą

Institution administration.png

 • Atlikti naudotojų paiešką pagal vardą ir pavardę, prisijungimo vardą, rolę

Extended filter.png

 • Padėti naudotojui pasikeisti slaptažodį (pamiršus). Tam reikia, atstatyti naudotoją į pradinę būseną ir grąžinti jo aktyvacijos kodą. Reikalingi veiksmai:
 1. Pasirinkite naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Password reset.png

 2. Pasirinkite mygtuką „Grąžinti aktyvacijos kodą“:

Return actyvation code.png

 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą:

Confirm actyvation code.png

 4. Naudotojui bus priskirtas naujas aktyvacijos kodas, kurį galėsite matyti pakartotinai paspaudę naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Actyvation code 2.png

 • Laikinai blokuoti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėkite norimą naudotoją;
2. Pasirinkite naudotojo informacijos keitimo piktogramą;
3. Spauskite "Blokuoti naudotoją".

Block user.png

 • Ištrinti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėkite reikiamą naudotoją(-us);
2. Spauskite ant viršuje atsiradusios ištrynimo piktogramos.

Delete users.png

 • Eksportuoti naudotojus

Naudotojų sąrašus galima eksportuoti pagal roles. Atskirų naudotojų eksportuoti negalima.

1. Spauskite mygtuką "Naudotojų eksportavimas".

Users export.png

2. Atsidariusiame lange pasirinkite reikiamą rolę ir spauskite "Eksportuoti":

Export.png

3. Failas su naudotojų informacija bus parsiųstas į Jūsų į kompiuterį.

SVARBU!

 • Jei sugeneruotame .csv faile neteisinga koduotė, atidarykite jį su Notepad++ programa.

Naudotojų pridėjimas

Naudotojus į sistemą galima pridėti "ranka" arba importuojant į sistemą csv failą.

Rankinis naudotojų pridėjimas

Ranka, gali būti kuriami visų rolių naudotojai.

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas;
2. Spauskite "Rankinis kūrimas" mygtukas;

Create user.png

3. Įveskite naudotojo informaciją;

Fill form.png

4. Ekrane matomas, Aktyvacijos kodas yra sugeneruotas automatiškai. Jis turi būti perduotas sukurtam naudotojui.

Naudotojų įkėlimas iš csv failo

Instituciją administruojantis darbuotojas gali sukelti naujus studentus, dėstytojus ar/ ir darbuotojus importuodamas naudotojų duomenų failus, kurių struktūra atitinka aprašytą Csv failo, skirto importavimui struktūra

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas; 
2. Toliau spauskite Importavimas iš CSV failo; 

Import fom csv.png

3. Lauke „Pasirinkti naudotojų failą“ nurodykite failą; 

Choose file.png

4. Spauskite „Pradėti įkėlimą“;