E-paslaugos naudotojų administravimas

Iš LITNET WIKI.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Apie sistemą

E-paslaugų valdymo sistema (https://epaslaugos.lm.lt) yra skirta Lietuvos mokyklų moksleivių ir pedagogų duomenų, reikalingų prisijungimui prie elektroninių išteklių, valdymui. Kiekvienas naudotojas, prisijungęs prie sistemos gali pamatyti pagrindinius duomenis apie savo paskyrą ir prireikus juos pasikeisti. Sistemoje egzistuoja 2 naudotojų grupės:

 • Mokinys, pedagogas, darbuotojas – mokiniai ir pedagogai, kurie mokosi/dirba vienoje ar keliose mokyklose, taip pat kiti mokyklos darbuotojai. Jie neturi teisės administruoti savo mokyklos naudotojų paskyrų ir informacijos.
 • Mokyklos naudotojus administruojantis asmuo - mokyklos darbuotojas arba trečiosios šalies atsakingas asmuo, kuriam suteikta teisė administruoti mokyklai priklausančių naudotojų paskyras ir informaciją.


Jungiantis pirmą kartą

Pirmą kartą jungiantis prie E-paslaugų sistemos, naudotojas turi AKTYVUOTIS, panaudodamas aktyvacijos kodą, gautą iš mokyklos administratoriaus :

1. Prisijungimo prie sistemos lange spauskite ant nuorodos Aktyvuokis; 

Vaizdas1.png

2. Atsidariusiame lange suveskite Prisijungimo vardą, Aktyvacijos kodą ir Slaptažodį;

Slaptažodžiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Būti bent 8 simbolių ilgio
 • Turėti simbolių: didžiųjų ir mažųjų TIK lotynų kalbos raidžių (nuo Aa iki Zz), skaičių (nuo 0 iki 9), specialiųjų simbolių (pavyzdžiui !, $, #, % )
 • Šie reikalavimai galioja keičiant ar sukuriant naujus slaptažodžius
3. Spauskite Aktyvuoti;

Vaizdas2.png

4. Naujai atsidariusiame prisijungimo lange suveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Visiems naudotojams bendri funkcionalumai

 • KALBOS PAKEITIMAS

E-paslaugų valdymo sistema palaiko tekstinės informacijos atvaizdavimą lietuvių ir anglų kalbomis. Kalbą galima pasikeisti naudotojo prisijungimo lange.

 • PROFILIO PERŽIŪRA

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Profilis“ naudotojas gali peržiūrėti savo informaciją.

 • NAUDOTOJO INFORMACIJOS KEITIMAS

Savitarnos meniu juostoje pasirinkus punktą „Nustatymai“, galima pasikeisti Slaptažodį. Slaptažodžiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Būti bent 8 simbolių ilgio
 • Turėti simbolių: didžiųjų ir mažųjų lotynų kalbos raidžių (nuo Aa iki Zz), skaičių (nuo 0 iki 9), specialiųjų simbolių (pavyzdžiui !, $, #, % )
 • Šie reikalavimai galioja keičiant ar sukuriant naujus slaptažodžius

Mokyklos naudotojų administratoriaus funkcijos

Mokyklos naudotojus administruojantis darbuotojas yra atsakingas už informacijos apie naudotojus administravimą ir priežiūrą, registracijos kodų generavimą. Mokyklos administratoriui šalia naudotojo savitarnos funkcijų pateikiamos ir administravimo funkcijos.

Įstaigos administravimas

Pasirinkus navigacijos punktą „Įstaigos administravimas“, mokyklos administratorius gali:

 • Peržiūrėti savo administruojamos įstaigos naudotojų sąrašą

Untitled1.png

 • Atlikti naudotojų paiešką pagal prisijungimo vardą, rolę, ar vardą, pavardę

Pakeitimas12.png

 • Padėti naudotojui pasikeisti slaptažodį (pamiršus). Tam reikia, atstatyti naudotoją į pradinę būseną ir grąžinti jo aktyvacijos kodą. Reikalingi veiksmai:
 1. Pasirinkite naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Informacijos keitimo mygtukas.png

 2. Pasirinkite mygtuką „Grąžinti aktyvacijos kodą“:

Grazinti aktyvacijos koda.png

 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą:

Patvirtinti.png

 4. Naudotojui bus priskirtas naujas aktyvacijos kodas, kurį galėsite matyti pakartotinai paspaudę naudotojo informacijos keitimo piktogramą:

Aktyvacijos kodas12.png

 • Laikinai blokuoti pasirinktus naudotojus
1. Pažymėkite norimą naudotoją;
2. Pasirinkite naudotojo informacijos keitimo piktogramą;
2. Spauskite "Blokuoti".

Blokuoti naudotoja.png

 • Ištrinti pasirinktus naudotojus

Šis funkcionalumas gali būti pritaikomas tik mokyklos darbuotojams ir bendro naudojimo įrenginiams. Pedagogai ir mokiniai NEGALI būti trinami "rankiniu būdu".

1. Pažymėkite norimą naudotoją(-us);
2. Spauskite ant atsiradusios ištrynimo piktogramos.

Naudotojo istrynimas.png

 • Eksportuoti naudotojus

Naudotojų sąrašus galima eksportuoti pagal roles. Atskirų naudotojų eksportuoti negalima.

1. Spauskite mygtuką "Naudotojų eksportavimas".

Naudotojo eksportavimas.png

3. Atsidariusiame lange pasirinkite reikiamą rolę ir spauskite "Eksportuoti":

Eksportavimas.png

4. Failas su naudotojų informacija bus parsiųstas į Jūsų į kompiuterį.

SVARBU! * Jei sugeneruotame .csv faile neteisinga koduotė, atidarykite jį su Notepad++ programa.

Naujo darbuotojo pridėjimas

Pasirinkus navigacijos punktą „Naujas naudotojas“, mokyklos administratorius gali 'ranka' pridėti mokyklos darbuotojus. Mokiniai ir pedagogai 'rankiniu' būdu NEGALI būti įvedami į sistemą .

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas;
2. Pasirinkite mygtuką "Darbuotojas";

Naujas darbuotojas 2.png

3. Įveskite naudotojo informaciją;

Naujas darbuotojas 3.png

4. Aktyvacijos kodas bus sugeneruotas automatiškai ir turi būti perduotas naujam naudotojui.

Įrenginio pridėjimas

SVARBU!

 • Mokyklos administratorius gali į sistemą pridėti mokyklos bendrojo naudojimo įrenginius;
 • Rekomenduojama naudoti vieną įrenginio paskyrą ne daugiau kaip trisdešimčiai įrenginių;
 • Sukurtus įrenginius reikia prijungti prie LM tinklo. Jei tokio nėra - jungti prie LM-N7.

Įrenginių įvedimas į E-paslaugų sistemą:

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas;
2. Pasirinkite mygtuką "Įrenginys";

Irenginio pridejimas.png

3. Įveskite Įrenginio paskyros pavadinimą. Tai gali būti klasės ar kabineto pavadinimas, įrenginių rūšis ir pan. Paskyros pavadinimą turi sudaryti ne mažiau kaip 4 simboliai (pvz.: 102 kab.);
4. Nusikopijuokite pateiktą Aktyvacijos kodą;
5. Spauskite Pridėti naują naudotoją;
Rekomenduojama kiekvienam įrenginiui sukurti atskirą įrenginio paskyrą.

Aktyvacijos kodas irenginiams.png

6. Prisijunkite prie svetainės epaslaugos.lm.lt ir aktyvuokite naujai sukurtą įrenginio paskyrą.

Mokinių ir pedagogų registrų failų įkėlimas į E-paslaugas

Svarbu !

 • Failų importavimas iš registrų atliekamas kiekvienais metais, atsinaujinus pedagogų ir mokinių registrams;
 • Jei pedagogas ar mokinys naujais mokslo metais nebedirba/nebesimoko mokykloje, jie automatiškai pašalinami iš sistemos registrų įkėlimo metu;
 • Jei reikia pridėti arba pašalinti pedagogą ar mokinį mokslo metų eigoje, turite iš naujo importuoti pedagogų ar mokinių registrus. Atlikus importavimą, nauji pedagogai ar mokiniai susikurs automatiškai, esantys išliks, o nesantys registre - bus pašalinti iš sistemos.
 • Jei keitėsi mokinio klasė, importuojant registrus ji pasikeis automatiškai, o slaptažodis išliks toks pats.

Registrų failų eksportavimas

Prisijunkite prie pedagogų ir mokinių registro.

Registrų failų importavimas

Mokyklą administruojantis darbuotojas naujus pedagogus ir mokinius gali pridėti TIK importuodamas naudotojų duomenų failus, gautus iš ŠMSM registrų.

1. Administravimo meniu juostoje pasirinkite Naujas naudotojas; 
2. Pasirinkite Mokiniai ir pedagogai; 

Mokiniai pedagogai.png

3. Lauke „Pasirinkti naudotojų failą“ nurodykite duomenų failą; 

Ikelimas.png

4. Pasirinkus teisingą failą, atsiras mygtukas „Įkelti naudotojus“;

Ikelti naudotojus.png

5. Spauskite „Įkelti naudotojus“. Administratorius gali matyti naudotojų įkėlimo progresą;

Ikelimo progresas.png